Gartens misija.

Mūsu misija ir radoši un kvalitatīvi realizēt katram individuālam klientam piemērotāko ārtelpas plānošanu, izveidi un uzturēšanu, izmantojot teorētiskās un praktiskās zināšanas, piemērotākās tehnoloģijas un labākos risinājumus.

Gartens vīzija.

Mēs strādājam, lai kļūtu par ārtelpas plānošanas, izveides un uzturēšanas jomā labāko uzņēmumu Latvijā. Mūsu vīzijas īstenošanu nodrošina profesionāla un kompetenta komanda, labākās tehnoloģijas, inovācijas un orientācija uz klientu, kā arī profesijas mīlestība.

Gartens vides pilitika.

Strikti ievērot visas vides likumdošanas un līgumsaistību prasības.
Lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi, uzņēmuma mērķis ir sistemātiski atjaunot tehniku, tādējādi samazinot iespējamo eļļas un degvielas noplūdi, kā arī kaitīgo izplūdes gāzu daudzumu. Turpināt attīstīt atkritumu šķirošanu, palielinot atkārtoti izmantojamo materiālu un dabas resursu apriti, kā arī strikti nodalot bīstamos atkritumus un nepieļaujot to nokļūšanu dabā. Projektējot dārzus un parkus, uzlabot vizuālo ietekmi uz dabu.

2009. gada 7. septembrī SIA "Gartens" iegūst ISO 9001:2008 un ISO 140001:2004 sertifikātus.
Unable to find the source directory (/home/gartenslv/public_html/images/stories/iso/), please check if your source directory exists

copyright © Gartens.lv | S.P.Q.R.
SIA PC.Green